Samenwerking in klinisch onderzoek

Wij werken nauw samen met zorgverleners om nieuwe geneesmiddelen en vaccins te ontwikkelen. Zij bieden ons inzicht in de behoeften van patiënten en in hun praktijkervaring met onze geneesmiddelen.

Zorgverleners helpen ons vrijwilligers te vinden voor klinisch onderzoek, het onderzoeksgeneesmiddel of -vaccin toe te dienen en de resultaten te controleren. Hun medisch inzicht is cruciaal voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

De kern van de samenwerking is de gezamenlijke zorg voor een betere gezondheid en kwaliteit van leven voor patiënten. Leidend daarin zijn onze waarden: patiëntgerichtheid, transparantie, respect en integriteit.

Alle zorgverleners die met ons samenwerken hebben een contract en worden betaald voor hun werk in deze klinische onderzoeken. De betaling dekt hun tijd en de kosten van eventuele noodzakelijke analyses.

Ons beleid

Al ons werk met zorgverleners is gebonden aan strikte beleidsregels. Hierin staat dat: 

  • alle onderzoekers van klinische trials uitsluitend worden geselecteerd op hun kwalificaties om hoogstaand klinisch onderzoek te kunnen uitvoeren;
  • het wel of niet gebruiken van GSK-producten door een persoon in het verleden geen rol mag spelen bij het besluit om hem of haar aan te nemen als onderzoeker in een klinische trial;
  • geen vergoeding wordt geboden om zijn of haar oordeel te beïnvloeden over het opnemen of behouden van een patiënt in een klinisch onderzoek;
  • geschenken aan beroepsbeoefenaars die betrokken zijn bij onderzoeksprojecten voor GSK niet zijn toegestaan;
  • alle betalingen aan beroepsbeoefenaars zijn vastgelegd in een contract.
  • een betaling de reële marktwaarde van het uitgevoerde werk en de verleende diensten moet weerspiegelen.

Daarnaast verplichten we onszelf om openbaar te maken wat de onderzoeksvergoedingen zijn die aan zorgverleners en hun instituut worden betaald voor het uitvoeren van klinisch onderzoek.