Europa

In Europa en de rest van de wereld groeit de maatschappelijke verwachting dat bedrijven, organisaties en individuen transparant opereren. Dit geldt voor relaties tussen de farmaceutische industrie enerzijds en zorgverleners en zorginstellingen anderzijds. Transparantie en integriteit zijn daarbij essentieel.

GSK onderschrijft dan ook volledig de Code on the disclosure of individual transfers of value from pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organisations van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Deze code geeft inzicht in hoe partners in de farmaceutische industrie samenwerken met zorgverleners en zorginstellingen. Dit zal leiden tot meer vertrouwen in de manier waarop de sector en de medische wereld samenwerken.

Het belang van samenwerking tussen sector en zorgverleners

Samenwerking tussen farmaceutische bedrijven, regelgevers, zorgverleners, zorginstellingen en patiënten is cruciaal voor een duurzame verbetering van de gezondheidszorg. Deze relaties leverden al talrijke innovatieve geneesmiddelen op en droegen daarmee bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten.

Zorgverleners zijn altijd zeer gerespecteerde partners van GSK geweest en zullen dat altijd blijven. Als deskundigen in de praktijk verschaffen ze ons wetenschappelijke en medische kennis uit de eerste hand en inzicht in patiëntenzorg. Deze samenwerking is fundamenteel voor de verdere ontwikkeling van de medische wetenschap en voorziet zo in de behoeften van individuele patiënten en van de samenleving vanuit het oogpunt van volksgezondheid.

Zorgverleners zijn altijd zeer gerespecteerde partners van GSK geweest en zullen dat ook altijd blijven

Meer transparantie in Europa

De afgelopen jaren zijn we begonnen met het openbaarmaken van waardeoverdracht aan zorgprofessionals en zorginstellingen in diverse landen. Dit betreft dertig Europese landen, en Rusland en Oekraïne. Mondiaal gebeurt dit in Australië, Japan, de VS en Canada.

Het initiatief voor openbaarheid van informatie van de EFPIA bouwt voort op deze nationale initiatieven en past in de trend van meer transparantie en openheid. Bedrijven die lid zijn van de EFPIA hebben middels de Disclosure Code toegezegd vanaf 2016 openbaarheid te verschaffen over hun waardeoverdrachten aan individuele zorgprofessionals en zorginstellingen die verband houden met receptgeneesmiddelen. Enkel bij uitzondering worden de verzamelde gegevens verstrekt.

Denk hierbij aan vergoeding van reis- en registratiekosten voor het bijwonen van medische congressen, honoraria voor zorgverleners die namens ons spreken of bijeenkomsten leiden en donaties aan zorginstellingen. Betalingen aan zorgverleners en zorginstellingen voor onderzoek en ontwikkeling publiceren we als totaalbedrag.  

In Nederland geschiedt de openbaarmaking jaarlijks via het Transparantieregister.

Onze benadering van openbaarheid via EFPIA

In lijn met ons doel om de meest innovatieve, best presterende en meest betrouwbare zorgonderneming ter wereld te zijn, willen we voldoen aan de voortdurend evoluerende verwachtingen van de samenleving. We willen nog transparanter zijn in de al goed gereguleerde sector, en de banden met zorgprofessionals en -instellingen verder versterken om nog beter te kunnen samenwerken.

We erkennen de noodzaak om meer openheid te bieden en het vertrouwen van het publiek in de sector te versterken. Daarom voeren we de EFPIA Disclosure Code uit in de ware geest van de afspraak. Dat betekent dat we individuele namen openbaarmaken. Totaalbedragen publiceren we enkel wanneer het gaat om Onderzoek en ontwikkeling, zoals de EFPIA dat dicteert, of bij uitzondering.

EFPIA Disclosure Code 2018 Self-Certification Scheme (pdf opent in een nieuw venster)