Publicatie van betalingen aan zorgverleners

We vinden het belangrijk om transparant te zijn over wat we doen en wat we betalen aan zorgverleners. Bij elke beslissing die we nemen, staat de patiënt voorop.

In veel landen publiceren we wat we betalen aan zorgverleners. Zo publiceren we de vergoedingen in Australië, Frankrijk, Nederland, Portugal, Slowakije, Japan, Groot-Brittannië en de VS in overeenstemming met de nationale wetgeving of gedragscodes van de bedrijfssector.

Transparantie

We blijven ons inzetten en hardmaken voor meer transparantie in andere landen nu ook de bedrijfssector dan wel overheden specifieke richtlijnen voor openbaarmaking opstellen. Denk bijvoorbeeld aan de transparantieregels (de zogenoemde Disclosure Code) van de European Federation of Pharmaceutical Industry Association (EFPIA).

Lees meer over onze visie over transparantie en openbaarmaking van betalingen aan zorgverleners in Europa. 

In Het Transparantieregister doen we onze openbaarmaking voor Nederland, in lijn met de EFPIA-code en de Code Reclame Geneesmiddelen.

We blijven ook werken aan de publicatie van totaalcijfers op mondiaal niveau van betalingen aan zorgverleners voor advisering en klinisch onderzoek.

Betaling voor onderzoek en ontwikkeling is geen onderdeel van het Transparantieregister en wordt daarom voor GSK Nederland afzonderlijk vermeld.