Onze mensen

Investeren in onze mensen en gemeenschappen helpt ons de duurzaamheid van ons bedrijf op de lange termijn veilig te stellen.

Onze activiteiten op het gebied van werkgelegenheid zijn erop gericht de juiste cultuur op de werkplek te creëren, een cultuur waarbinnen elke werknemer zich gewaardeerd, gerespecteerd, geïnspireerd en sterk voelt.

Werken bij GSK

We willen een boeiende werkomgeving creëren waarin ruimte is voor verschillen en waarin werknemers worden gestimuleerd actief bij te dragen aan het realiseren van onze strategische bedrijfsdoelen. Essentieel hierin zijn investeringen in ontwikkeling, onze vorm van flexibel werken en onze innovatieve programma's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Werknemers als vrijwilligers

Onze medewerkers zetten hun tijd en expertise in om een positieve verandering teweeg te brengen in onze omgeving. Dit geeft ze de kans om professionele vaardigheden te ontwikkelen in een uitdagende omgeving. Daar staat tegenover dat onze partners kunnen profiteren van onze strategische planning, operationele verbeteringen en geavanceerde communicatiemiddelen. Onze twee grote liefdadigheidsprojecten zijn PULSE en Orange Days.

Onze commitments

Wij zijn voor modern werkgeverschap. We zetten daarom in op vooruitgang op het gebied van inclusie en diversiteit onder onze medewerkers. We gaan voor meer dan 37% vertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies en wereldwijde vertegenwoordiging van LGBT-medewerkers.