Hoe wij verantwoord ondernemen

We voeren onze bedrijfsactiviteiten op een verantwoorde wijze uit. Onze missie is mensen in staat stellen een actiever leven te leiden, zich beter te voelen en langer te leven.

Dokter in Afrika

Gedreven door onze waarden

Om deze missie te realiseren, hebben we ons bedrijfsmodel aangepast en volgen we een strategie die gericht is op duurzame prestaties door innovatie en het vergroten van toegang tot onze producten. Daarbij worden we gedreven door onze waarden. 

Naast de financiële cijfers, staat in ons jaarverslag de belangrijkste informatie over de manier waarop wij verantwoord ondernemen. In het Trust Framework vindt u hier meer informatie over.

Doelstellingen voor de toekomst

We hebben 23 commitments op het gebied van verantwoord ondernemen ontwikkeld. Hierbij hebben we vier pijlers: Gezondheid voor iedereen, Onze waarden, Onze mensen en Onze aarde.

Gezondheid voor iedereen

We ontwikkelen innovatieve producten en verbeteren wereldwijd de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor patiënten. 

Onze waarden

We verankeren onze waarden in alle facetten van ons bedrijf: van de manier waarop we onze producten onderzoeken en ontwikkelen tot het verkopen en vermarkten.

Onze mensen

We creëren een inspirerende en ondersteunende werkomgeving die mensen stimuleert om hun capaciteiten verder te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

Lees ons Employee Volunteering Annual Impact Report pdf (opent in een nieuw venster), waarin staat beschreven wat onze 100 PULSE vrijwilligers hebben bereikt in de maatschappij, voor zichzelf en voor ons bedrijf.

Onze aarde

We beperken de milieugevolgen van onze activiteiten en producten door de uitstoot van CO2, ons watergebruik en afval te verminderen.

Structuur

Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op de juiste manier aan te pakken, hebben we een duidelijke structuur die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid garandeert. Op bestuursniveau heeft ons Corporate Responsibility Committee (CRC) het algehele toezicht. 

Stakeholderdialoog 

We onderhouden nauwe contacten met verschillende stakeholders: dagelijks contact met klanten, overleg met overheden en patiëntenorganisaties en frequente gesprekken met onze werknemers, leveranciers, partners en investeerders.

Door deze dialoog leren we over de activiteiten van onze stakeholders en wat de impact is van onze eigen bedrijfsactiviteiten. Met deze feedback definiëren we belangrijke issues, stellen we prioriteiten vast en kunnen we reageren op een manier die ten goede komt aan de maatschappij en onze aandeelhouders.