Onze samenwerking met zorgverleners

Wij werken graag samen met zorgprofessionals om effectief medicijngebruik en een efficiëntere organisatie van de zorg te realiseren. Daarbij is een goede samenwerking van groot belang bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen.

Wij kennen onze medicijnen als geen ander. Deze kennis stellen we graag beschikbaar aan zorgverleners, zodat zij patiënten kunnen voorlichten en ondersteunen bij juist medicijngebruik. 


Zorgprofessionals hebben op hun beurt zicht op hoe een behandeling verloopt. Samen kunnen we een behandeling analyseren en komen tot slimmere oplossingen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van online tools om de therapietrouw bij astmapatiënten te verhogen.

  • Efficiëntere organisatie van de zorg

Naast kennisuitwisseling over effectief medicijngebruik kan GSK ook meedenken over efficiëntere inrichting van zorgpaden. 

  • Ontwikkeling van geneesmiddelen

Ook voor de ontwikkeling van geneesmiddelen is samenwerking tussen zorgprofessionals en GSK waardevol. Onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins gebeurt niet alleen in laboratoria. Er is ook onderzoek in ziekenhuizen met patiënten (klinisch onderzoek). 

Onafhankelijke, deskundige medisch specialisten (arts-onderzoekers) voeren dit onderzoek uit. Dat gebeurt volgens strikte regels. Ook daarover is GSK open en eerlijk. Als één van de eerste bedrijven in de sector maakt GSK alle onderzoeksresultaten openbaar, zie daarvoor het clinical study register.