Samenwerking

Met samenwerking en co-creatie ontstaat er meer slagkracht om de kwaliteit, toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg te verbeteren.

Duurzame financiering van de zorg staat onder druk tegen de achtergrond van de economische realiteit, de vergrijzing en de toename van technologische mogelijkheden.

Een uitdaging die we alleen met elkaar kunnen oplossen. Wij stellen onze innovatiekracht en kennis ter beschikking voor iedere partner die dezelfde patiënt- en zorggedreven ambitie heeft.

Meer over onze samenwerking

Zorgverleners

Wij werken graag samen met zorgverleners om effectief medicijngebruik en een efficiëntere organisatie van de zorg te realiseren en geneesmiddelen te ontwikkelen.

Patiëntenorganisaties

Door samenwerking met patiëntenorganisaties ontstaat er meer inzicht in behoeften, belemmeringen en problemen van patiënten.

Onderzoekers

Onze eigen onderzoekers werken steeds meer samen met andere onderzoekscentra, (bio)technologiebedrijven en universiteiten.

Internationale samenwerking

Wij geloven dat we het meest effectief zijn door onze krachten samen met anderen te bundelen, ook op internationaal niveau.