Onze missie en strategie

Onze missie is om mensen in staat te stellen een actiever leven te leiden, zich beter te voelen en langer te leven.

Onze business richt zich op drie strategische prioriteiten:

  • Groei van onze wereldwijde business.
  • Levering van producten met waarde.
  • Versimpeling van ons bedrijfsmodel. 

Een verantwoorde werkwijze en de verankering van onze waarden in onze cultuur en besluitvorming, helpen ons om nog beter aan de verwachtingen van de samenleving te kunnen voldoen.

Twee drijfveren

Er zijn twee drijfveren die elkaar versterken: wij moeten het beste doen voor de maatschappij én aandeelhouderswaarde genereren. Wij willen dat mensen in ontwikkelingslanden ook toegang hebben tot basismedicijnen en vaccins. Dat doen we bijvoorbeeld door het prijsbeleid van medicijnen af te stemmen op het bruto nationaal product van dat land.

Onze Zorgvisie

Om nu en in de toekomst aan ieders zorgwensen te kunnen voldoen, is innovatie noodzakelijk. Met technologische innovatie en geneesmiddeleninnovatie willen we er voor zorgen dat patiënten een goede kwaliteit van leven kunnen ervaren. We pakken deze verantwoordelijkheid op door nieuwe manieren van samenwerken, het delen van kennis en kunde waarbij we de kwaliteit van leven van patiënten voorop stellen en respect hebben voor elkaars wensen, zorgen en behoeften. Wij noemen dat innoveren met zorg.

Met aandacht voor de patiënt

Om betaalbare en duurzame zorg binnen handbereik te krijgen, moet het patiëntbelang voorop staan. Juist vanuit dit perspectief is het mogelijk om grensoverschrijdende initiatieven te ontwikkelen en ontstaan er innovatieve oplossingen.

Met zorgpartners

We werken samen met partners in de zorg maar niet op de 'gewone' manier zoals: ik heb een idee, doe je mee? Maar vanaf het begin, samen aan de tekentafel om innovatieve oplossingen te vinden. Dit betekent: elkaars agenda kennen en voor win-win gaan. Wij begrijpen als geen ander dat organisaties naast een maatschappelijke ook een economische waarde hebben.