Beleid en standaarden

Transparantie is een belangrijke kernwaarde van ons. Daarom geven wij openheid van zaken over de dingen die we doen.

Onze kernwaarden zijn ingebed in alles wat we doen. Om dit te toetsen stellen we onszelf vragen als:

  • Past de activiteit in ons beleid en voldoet die aan de vier kernwaarden: transparantie, respect, integriteit en patiëntenfocus?
  • Heeft de activiteit toegevoegde waarde voor alle partijen?
  • Kunnen we alles wat we doen uitleggen aan familie en vrienden?

Het staat allemaal beschreven in onze gedragscode, de zogenoemde Code of Conduct, waaraan elke medewerker moet voldoen en onze Code of Practice waarin staat hoe we omgaan met onze klanten.