Publiceren van onderzoek

Sinds enkele jaren publiceren wij alle onderzoeksresultaten, positief of negatief, op onze website Clinical Study Register.

Het GSK Studieregister biedt informatie over onze studies. Dit is aanvullend op informatie die wordt gepresenteerd in wetenschappelijke tijdschriften, op congressen en in goedgekeurde voorschrijfinformatie. We streven ernaar om ons klinisch onderzoek van onze onderzoeksproducten te publiceren in de medische vakbladen.

Wij zijn van mening dat iedereen die betrokken is bij de uitvoering en publicatie van klinisch onderzoek, of het nu gaat om bedrijven als GSK, academische instellingen of onderzoeksorganisaties, een rol heeft bij het openbaar maken van deze informatie.

We weten dat de gegevens achter de gepubliceerde resultaten van onze klinische onderzoeken voor wetenschappelijke onderzoekers zeer interessant kunnen zijn.

Met onze website Clinical Study Register zijn al deze data op het niveau van proefpersonen geanonimiseerd en beschikbaar voor de wetenschap.

We waren het eerste bedrijf dat een systeem ontwikkelde om op deze manier gedetailleerde klinische gegevens te delen en onderzoekers in staat te stellen de gedetailleerde gegevens achter onze onderzoeken nader te bekijken en hun eigen analyses uit te voeren.

Na de lancering van dat systeem werkten we samen met andere sponsors van studies om het systeem zo in te richten dat onderzoekers ook toegang kunnen vragen tot gegevens van andere studieresultaten dan alleen die van GSK.

Het systeem is gelanceerd in januari 2014 en wordt nu gebruikt door een aantal sponsors en academische financiers.