Ontwikkeling nieuwe medicijnen

Het ontwikkelen van een medicijn duurt jaren. Maar snelle vooruitgang in wetenschap en technologie transformeert in rap tempo de gezondheidszorg. Denk aan machine learning, artificial intelligence en CRISP. Dat biedt doorbraken, ook in celtherapie en gentherapie, onderzoeksrichtingen waarop we ons de komende jaren richten.

Het ontwikkelen van een nieuwe behandeling doorloopt doorgaans zeven fasen, van laboratorium tot patiënt. Meer informatie over deze ontwikkelingsfasen is te vinden op onze pagina's met klinische onderzoeken

Zodra een potentieel nieuw medicijn in ontwikkeling is, doorloopt het een reeks testfasen:

Klinisch onderzoek - testen bij mensen

Nieuwe geneesmiddelen moeten drie fasen van menselijke testen ondergaan voordat ze voor gebruik kunnen worden goedgekeurd. Lees meer over deze belangrijke fasen bij klinische proeven op onze internationale website.

De veiligheid van de proefpersonen is van het grootste belang. Al ons klinisch onderzoek volgt de richtlijnen van de International Conference on Harmonization (Good Clinical Practice ( ICH-GCP) en de Verklaring van de World Medical Association van Helsinki.

Wettelijke goedkeuring

Nadat we het klinisch onderzoek van ons potentiële medicijn succesvol hebben afgerond, dienen we de informatie in bij de Registratie autoriteiten (EMA of CBG). Dit is de formele aanvraag tot goedkeuring voor het nieuwe medicijn.

Op basis van ons onderzoek geven we bij de Registratie autoriteit aan voor welke patiënten onze medicijnen nuttig kunnen zijn. Uiteindelijk beslissen zij daarover. Hun goedkeuring omvat de indicatie voor het geneesmiddel voor de aandoening waarvoor het geneesmiddel is goedgekeurd. De Registratie autoriteiten kunnen ook eisen dat er contra indicaties of voorwaarden aan het gebruik van het middel worden gesteld. Of dat er een waarschuwing op de bijsluiter bij wordt geplaatst.

Als de vergoeding door de verzekeraars is vastgesteld, kunnen we het beschikbaar stellen aan artsen zodat zij het medicijn aan patiënten kunnen voorschrijven.

Monitoring

Als nieuwe geneesmiddelen op grotere schaal worden gebruikt, bouwen we een breder inzicht op in de effectiviteit. Deze real world evidence kan maken dat de kennis over het middel groter wordt en de toepassing van het middel verandert. 

Lees meer over ons proces van klinisch onderzoek en hoe we hierin samenwerken met artsen, patiënten en vrijwilligers op onze internationale website. Je kunt daar ook onze pijplijn bekijken.