Ontwikkeling en onderzoek vaccins

We investeren in wetenschappelijke en technische innovatie. Zo ontwikkelen we vaccins die voorzien in een behoefte van patiënten en overheden.

Elke ziekte heeft verschillende kenmerken, dus elk vaccin heeft een eigen ontwikkelingstraject. Afhankelijk van de ziekte kunnen we pathogenen, ofwel ziekteverwekkers, ofwel verzwakken of volledig inactiveren. Dit maakt ze veilig voor gebruik in het vaccin.

In sommige gevallen kunnen we componenten van de pathogenen zuiveren en combineren.

De toevoeging van gespecialiseerde moleculen - bekend als adjuvantia - kan vervolgens de immuunrespons van het lichaam bevorderen.

Preklinische tests - inzicht in hoe het potentiële vaccin werkt en hoe het waarschijnlijk het lichaam beïnvloedt

Voor het onderzoek bij mensen wordt een nieuw vaccin zorgvuldig onderzocht in het laboratorium, gevolgd door dierproeven. Zo waarborgen we dat het zuiveringsproces niet de identiteit van het vaccin heeft aangetast. En dat het de juiste afweerreactie stimuleert. Het effect van het toevoegen van een adjuvans wordt uiteraard geëvalueerd. Dierproeven volgen strikte richtlijnen van de regelgevende instanties. We voeren ze alleen uit als vragen niet met een andere methode kunnen worden beantwoord. Meer informatie over proeven met dieren.

Klinisch onderzoek - testen bij mensen

Onderzoek bij mensen wordt uitgevoerd in drie fasen, op basis van internationale afspraken.

  • In fase I evalueren we in studies met kleine groepen vrijwilligers de veiligheid, de afweerreactie en de tolerantie voor verschillende doses.
  • Fase II omvat een grotere groep en bevestigt formuleringen en doses. Ook stelt het de behoefte vast aan boosters en de beste intervallen tussen elke dosis.
  • Fase III-onderzoek evalueert de bescherming in een groep van duizenden vrijwilligers die risico lopen op de bewuste infectie. Dit kan jaren duren.

Wettelijke goedkeuring - gegevens indienen bij regelgevers

Alle informatie en gegevens die we tijdens de ontwikkeling en onderzoeken  naar een nieuw vaccin verzamelen, presenteren we aan de regelgevende instantie (EMA of CBG). Voordat de instantie autorisatie verleent, moeten we alle vragen hebben beantwoord.

Levering, productie en verzending

Net als de ontwikkeling van vaccins is de productie zeer complex en tijdrovend. Een specifieke uitdaging is het aanbod op de vraag te laten aansluiten. Dat betekent meestal dat het nieuwe vaccin in grote hoeveelheden moet worden geproduceerd zodra de registratie rond is.  

Het voorspellen van de vraag naar het vaccin is dan ook een essentieel onderdeel van de vaccinvoorziening. Wij werken hierin nauw samen met de autoriteiten.

Monitoring - evaluatie van vaccins na introductie

Wanneer een vaccin is geïntroduceerd, blijven we het monitoren. Zo kunnen we voortdurend de veiligheid en effectiviteit ervan beoordelen. Vaak vragen de regelgevende instanties dit van ons. Gebruik van het vaccin levert namelijk ook weer nieuwe inzichten op. Dit kan leiden tot een aangepaste beoordeling en dus een bredere inzet van het vaccin. Hierdoor kunnen uiteindelijk nog meer mensen profiteren van de werking van het vaccin.

Er zijn wereldwijd meer dan 30 GSK-vaccins beschikbaar. Elk vaccin heeft hetzelfde intensieve proces doorlopen voordat het op de markt kwam. Onze vaccins hebben vele levens gered. De langdurige effectiviteit is de neerslag van de toewijding en de uren, dagen, weken en jaren die onze wetenschappers in het laboratorium hebben doorgebracht om ze te ontwikkelen.

Klinisch onderzoek

Lees meer over ons proces van klinisch onderzoek en hoe we gedurende dit hele proces samenwerken met artsen en vrijwilligers.